Elektroniska formulär


Stipendium söks elektroniskt på särskild fastställda webformulär. Det finns ett formulär för gruppansökan och ett för enskild sökande.

För att ansökan skall kunna skickas in måste formuläret vara komplett ifyllt och obligatoriska bilagor bifogade. De bilagda filerna får inte ha för långa namn , max 50 tecken, och inte otillåtna tecken som till exempel ÅÄÖ;_`*
De får inte heller vara för tunga (flera megabite). Kolla filstorleken efter att du scannat en bilaga.

Läs igenom anvisningarna noga innan du påbörjar din ansökan, klicka här


Till formuläret för Gruppansökan




Till formuläret för Enskild Ansökan